Search

Search Results

20791. Zentrales Stadtgebiet von Wien

Image Princeton University Public content
1958. Kartographische Anstalt Freytag-Berndt und Artaria. Alternate title: Freytag & Berndt's Plane von Wien Zentrales Stadtgebiet 1:20,000 mit Verzeichn... Wien : [s.n.], 1958.

20792. Zentsuji, Kagawa Prefecture, Shikoku, Japan. A.M.S. L902

Image Princeton University Public content
1945. AMS 1 Alternate title: Zentsuji. Polyconic projection. Names transcribed according to modified Hepburn (Romaji) system. Relief shown by 10 meter co... Washington, D.C. : Army Map Service, U.S. Army, 1945.

20793. Zhanghua Xian tu

Image Stanford University Public content
1959. Taiwan Min zheng ting, Taiwan 民政廳, Lian qin ce liang xue xiao, and 聯勤測量學校. Includes location map and inset of Chang-hua shih. LC copy mounted on cloth backing and stamped on lower left: 228C. Taiwan Sheng zheng fu min zhen... Lian qin ce liang xue xiao.
1992. Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi kuang chan bu "Zhongguo hai qu ji lin yu di zhi, di qiu wu li xi lie tu" bian tu wei yuan hui. Relief shown by shading, depth shown by shading and pictorially. Geological data up to 1988. [Beijing] : Di zhi chu ban she chu ban fa xing Xin Hua shu dian zong dian ke ji fa xing suo jing xiao, 1992.

20795. Zones of France

Image Stanford University Public content
1939. Great Britain MI6. Shows World-War-II military occupation zones. Relief shown by gradient tints and spot heights. In lower margin: I.S.9 (WEA) MAR 44. Cloth map. Incl... [publisher not identified].

20800. Zui xin shi ce Beijing Shi jie tu.

Image Princeton University Public content
1948. [United States. Army.] Intelligence Div. EO GHQ [General Headquarters] FEC [Far East Command] Title translation: [Newest surveyed street map of Bei... [S.l.] : [s.n.], 1948.