EarthWorks Geospatial Catalog

880-02 Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu : I45C004004 (Angdar Co fu) / bian tu, Wang Yongsheng, Zhang Shuqi ; jishu fu ze, Wang Yongsheng, Zhang Shuqi ; zho yao gong zuo ren yuan, Duan Jianxiang (and 5 others) ; bian xie dan wei, Jilin Sheng Di zhi diao cha yuan.

Description
Relief shown by contours. Includes location chart, 1 cross sections, 2 ancillary maps and geologic time tables. Chinese text and illustrations on verso. "Di zhi ziliao laiyuan: 2003~2005 Jilin Sheng Di chi diao cha yuan diao dui shi ce ; 2005 nian 12 yue you Zhongguo di zhi diao cha ju shen cha pizhou di zhi tu bu fen ; dixing ziliao laiyuan: Guojia ce hui 2010 1:250 wan gong zhong ban di tu." Project title: Xizang 1:25 wan Gangzhari fu qu yu di zhi diao cha; project no.: 200313000018.
Year
2012-01-01T00:00:00Z
Held by
MIT
This data is hosted by MIT, and is currently unavailable to preview and download. Stanford University does not hold this data and cannot provide access to it, at this time. If you have questions about this or other unavailable datasets from MIT GIS Servcies please submit your feedback to gishelp@mit.edu.