EarthWorks Geospatial Catalog

880-02 Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu : I46C002004 (Qumacai Xian fu) / Duan Qifa, Niu Zhijun ; jishu fu ze, Bai Yunshan ; zho yao tian tu ren yuan, Duan Qifa (and 8 others) ; bian tu, Niu Zhijun, Zhao Xiaoming ; bian xie dan wei, Zhongguo di zhi diao cha ju Wuhan di zhi diao cha zhong xin, Wuhan di zhi kuang chan yan jiu suo.

Description
Relief shown by contours. Includes location chart, 3 cross sections, 1 ancillary map, illustrations and geologic time tables. Chinese text on verso. "Di zhi ziliao laiyuan: 2005 nian 12 yue you Zhongguo di zhi diao cha ju shen cha pizhou di zhi tu bu fen ; dixing ziliao laiyuan: Guojia ce hui 2010 1:250 wan gong zhong ban di tu." Project title: Qinghai 1:25 wan Longxi fu qu yu di zhi diao cha; project no.: 200313000006.
Year
2013-01-01T00:00:00Z
Held by
MIT
This data is hosted by MIT, and is currently unavailable to preview and download. Stanford University does not hold this data and cannot provide access to it, at this time. If you have questions about this or other unavailable datasets from MIT GIS Servcies please submit your feedback to gishelp@mit.edu.