EarthWorks Geospatial Catalog

880-02 Zhonghua Renmin Gongheguo di zhi tu : H46C002001 (Damxung Xian fu) / xiang mu fu ze, Wu Zhenhan, Meng Xiangang, Hu Daogong ; jishu fu ze, Wu Zhengang ; fujisue fu ze, Hu Daogong (and 2 others) ; zho yao tian tu ren yuan, Wu Zhenhan (and 15 others) ; bian tu ren yuan, Wu Zhenhan, Ke Dongang ; zhi tu ren yuan, Su Lingjie, Yan Xili ; bian xie dan wei, Zhongguo di zhi ke xue yuan di zhi li xue yan jiu suo.

Description
Relief shown by contours. Includes location chart, 3 cross sections and geologic time tables. Chinese text on verso. "Di zhi ziliao laiyuan: 2000-2002 Di zhi li xue yan jiu suo Tibet xiang mu zu she ce, 2005 nian 12 yue you Zhongguo di zhi diao cha ju shen cha pizhou di zhi tu bu fen ; dixing ziliao laiyuan: Guojia ce hui 2010 1:250 wan gong zhong ban di tu." Project title: Xizang 1:25 wan Damxung Xian fu qu yu di zhi diao cha; project no.: 2000013000166.
Year
2011-01-01T00:00:00Z
Held by
MIT
This data is hosted by MIT, and is currently unavailable to preview and download. Stanford University does not hold this data and cannot provide access to it, at this time. If you have questions about this or other unavailable datasets from MIT GIS Servcies please submit your feedback to gishelp@mit.edu.