EarthWorks Geospatial Catalog

Saxonia, Thuringia, Misnia

Author(s)
, , and
Description
Saxonia, Thuringia, Misnia
Place(s)
Meissen (Germany : Landkreis), Saxony (Germany), and Thuringia (Germany)
Year
1602
Held by
Princeton