Nieuwe zeekaart van de Straat van Gibraltar : benevens een gedeelte van de Spaansche, Portugeesche en Moorsche kust : met naaukeurige aftekeningen der havens, baayen enz. als inzonderheid Lissabon, S. Ubes, Cadix, Gibraltar enz. getrokken uit de nieuwe paskaart van den ... Heere Hendrik Lynslager, thans Vice Admiraal van den Staat Image Princeton University Public content