Ware affbeeldinge wegens het casteel ende stadt Batavia gelegen opt groot eylant Java anno 1669 Image Princeton University Public content