Chartēs tēs Ēpeirou dialamvanōn en leptomereia tēn nyn horothetikēn grammēn metaxy Hellados kai Tourkias kai tas mē pragmatopoiētheisas grammas tou Kalama (Thyamidos) potamou symphōnōs me tēn Verolineion synthēkēn tou 1881 Image Princeton University Public content