De gelegentheyt van t'paradys ende t'landt Canaan, mitsgaders de eerst bewoonde landen Image Stanford University Public content