De Gelegentheyt van't Paradys ende t'landt Canaan, mitsgaders de eerst Image Stanford University Public content