Geographische beschryving van t'beloofde-landt Canaan, doorwandelt van onsen heere ende Salichmaecker Jesu Christo neffens sÿne Apostelen Image Stanford University Public content