III. de landkaart verbeeldende de woonplaatzen der alleroudste bewooners van Palæstina en der nakomelingen van Kanaän Image Stanford University Public content