'T NOORDER DEEL van AMERIKA Door C. Kolumbus in zyn Eerste Togt Ontdekt en desselfs Kusten en Voor-Eylanden een en andermaal bevaaren Maps Stanford University Public content

Tools