Perigrinatie ofte Veertich-Iarige Reyse, der kinderen Israels uyt Egipten, door de Roode-Zee; mitsgaders de Woestyne tot int Beloofde Landt Canaan Image Stanford University Public content