De Eijlanden en Havenen ontrent de Cabo Clare bijde zuijdwesthoeck van Ierlandt Image Stanford University Public content