De gelegentheyt van 't Paradys ende 't landt Canaan mitsgaders de eerst bewoonde landen der patriarchen Image Stanford University Public content