Kaerte van t'Landt van Waes en Hulster Ambacht, mitgaders een gedeelte van Zelandt Image Stanford University Public content