Beschriiuinghe vãde wonderbaerlicke costen van Sweden, de met dippen ende eiilanden beset siin, mitsgaders oock die twee groote eiilanden Gottlandt ende Oelant, onder dese costen oste landen ghelegen = Description de suede, et ses costes admirables, entourees de rocers, escueils et isles. des deux isles grandes et renommees Gotthie. et Oelande, situees saubs les costes de ceste provĩce Maps Stanford University Public content

Tools