De Zeecusten van Coerlandt tußchen Der Memel en Derwinda Image Stanford University Public content