De vyerighe colom klaer vertoonende in onderscheydene curieuse caarten de XVII. Nederlantsche provincien, alsmede de hartogen, houtvesters en graven van Vlaenderen, Hollandt ende Zelandt met desselfs beschryving Image Stanford University Public content