De Wester ende ooster Eemsen met de ander gaten der Zee tusschen Amelandt en Langeroogh Image Stanford University Public content