De Zeecusten van Lijflandt van Dageroort tot Revel en van Vinlandt daer tegen over Image Stanford University Public content