HEDENDAAGSCHE HISTORIE, of TEGENWOORDIGE STAAT VAN ALLE VOLKEREN; VII. Deel. Image Stanford University Public content